06-09-2017

Nếu cơn ác mộng tồi tệ nhất của thương hiệu của bạn rơi vào cảnh ảm đạm hoặc không bao giờ leo lên được, thì với 7 chiến lược thương hiệu này có thể giúp bạn có một bước...
02-10-2017

Mỗi công ty đều muốn người dùng nhớ đến họ. Cho dù họ có một dịch vụ hay sản phẩm tuyệt vời hay dịch vụ khách hàng tuyệt vời, tất cả họ đều muốn có một nơi đặc biệt trong trái tim của bạn.
16-10-2017

Khi bạn bắt đầu làm việc với khách hàng, bạn phải hiểu rằng công việc bạn làm không chỉ là thiết kế tốt hay xấu. Nó có rất nhiều điều để làm với cách thiết kế phù hợp với...
29-11-2017

Cả thương hiệu mạnh và biểu trưng hấp dẫn đều quan trọng như nhau, bởi vì đó là những gì mà mọi người nghĩ và cảm nhận về tổ chức của bạn.