02-08-2018

Để giúp giữ cho sản phẩm của bạn đi đúng hướng, tôi đã tập hợp danh sách 5 nguyên tắc UX để bạn hiểu được cách thức và lý do tại sao cần sử dụng nguyên tắc thiết kế UX trong sản...
15-08-2018

Khi kỹ thuật số xuất hiện, thì doanh nghiệp ngày càng có lợi thế hơn để quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Trong thiết kế đồ họa, đặc biệt là phong bì và thiết kế tiêu đề luôn đi...