05-02-2018

Trong thế giới thiết kế logo, hình dạng không chỉ là một hình dạng đơn thuần ta nhìn thấy. Trong thực tế, tầm quan trọng của hình dạng là một trong những lý do làm thiết kế logo trở nên...
19-07-2018

Hình dạng của logo nói rất nhiều về doanh nghiệp. Nó có thể nói với khách hàng rằng doanh nghiệp của bạn có thân thiện hay nghiêm túc, khoa học hay nghệ thuật, truyền thống hay hiện...