Thiết kế logo trông đơn giản nhưng khó khăn để thành công nhưng làm sao để tạo ra một logo mà sẽ lấy được sự chú ý của khách hàng

Lĩnh vực thiết kế đồ họa, việc thiết kế những ấn phẩm như bì thư, giấy tiêu đề thường phải là công việc đi cùng khi thiết kế thương hiệu.

Để xây dựng thương hiệu tốt cần phải có những điểm khác biệt, tạo được sức hút đối với khách hàng, truyền tải được thông điệp mà bạn muốn gửi

Trong quá trình phác thảo ý tưởng, VIS Team đã lựa chọn biểu tượng tê giác và font chữ typo để làm giải pháp cho việc thiết kế thương hiệu

Logo đại diện cho linh hồn của thương hiệu bạn, vì thế việc quảng cáo thương hiệu, tiếp cận khách hàng là điều không thể thiếu