Trong quá trình phác thảo ý tưởng, VIS Team đã lựa chọn biểu tượng tê giác và font chữ typo để làm giải pháp cho việc thiết kế thương hiệu

Logo đại diện cho linh hồn của thương hiệu bạn, vì thế việc quảng cáo thương hiệu, tiếp cận khách hàng là điều không thể thiếu