Bởi vì màu sắc có tác động mạnh mẽ đến não của chúng ta và màu sắc mà bạn chọn khi thiết kế logo còn mang đến cho mọi người cảm giác nhất định về thương hiệu

Tỷ lệ chuyển đổi trang web không ổn định là thiết kế trang web tồi hay thiết kế không đẹp mắt, là tất cả những yếu tố làm ảnh hưởng trầm trọng đến lượng truy cập và chuyển đổi của...

Có rất nhiều cách để một doanh nghiệp nhỏ có thể tự xây dựng thương hiệu cho mình, nhưng làm thế nào để một thương hiệu cá nhân có thể áp dụng những điều này? Sau...

Khi bạn xây dựng thương hiệu sẽ luôn có những rủi ro tìm ẩn xung quanh và làm thế nào để bạn có thể tránh được những rủi ro khi xây dựng một thương hiệu sẽ là câu hỏi chính trong bài...

Khi bạn đang xây dựng một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải xây dựng thương hiệu cho công ty của bạn và người sáng lập hoặc doanh nhân thường trở thành người dẫn đầu cho thương hiệu đó

Cốt lõi của thiết kế tối giản là yếu tố chính của một thiết hiện đại và rõ ràng. Không có tính năng bổ sung, không lộn xộn. Mỗi phần tử, bao gồm các hình dạng, bảng màu và...

Bạn có thể không biết logo Nike, Apple, IBM, FedEx, Google vào thời điểm đó, nhưng ngày hôm nay khi nhìn vào sự xuất hiện của nó ở mọi nơi, sẽ làm cho chúng ta đặt ra câu hỏi là ai đã...

Đối với bất kỳ bệnh viện nào muốn tái xây dựng thương hiệu của họ, thiết kế logo sẽ trở thành trung tâm trên một loạt các tài liệu tiếp thị

Khi lần đầu tiên đưa doanh nghiệp vào hoạt động, bạn sẽ có rất nhiều việc phải làm để đặt nền tảng cho thương hiệu. Nhưng khi bạn đã có logo, bạn sẽ cảm thấy như đã nhận được phần quan...

Là một doanh nhân sáng tạo,bạn sẽ luôn có một danh sách dài các mục tiêu mà bạn tự đặt ra. Có thể bạn muốn bắt đầu kinh doanh riêng và bạn sẻ bắt đầu từ đâu?

Mặc dù tiếp thị và xây dựng thương hiệu luôn đi đôi với nhau, nhưng lại có sự khác biệt lớn giữa tiếp thị và xây dựng thương hiệu

Xây dựng một hệ thống cho thương hiệu cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của các phương tiện khác nhau, trong khi vẫn thể hiện một bản sắc gắn kết