15-06-2016 / Thiết kế logo

Không gian âm là khái niệm chỉ các khoảng không giữa các hình khối hay chữ cái, được sử dụng rất phổ biến trong thiết kế logo đẹp
15-06-2016 / Thiết kế logo

Hãy nhắm mắt lại và liên tưởng đến cách thiết kế logo đẹp nhất của hãng Apple, hãng đồ thể thao Nike. gần như ngay lập tức bạn nhớ ngay