15-06-2016 / Thiết kế logo

Hãy nhắm mắt lại và liên tưởng đến cách thiết kế logo đẹp nhất của hãng Apple, hãng đồ thể thao Nike. gần như ngay lập tức bạn nhớ ngay