Website là một công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp để mang thương hiệu, sản phẩm đến với khách hàng mục tiêu hiệu quả nhất

Tạo ra nhiều thay đổi trong website là một việc tốt nhưng đôi khi có quá nhiều sự thay đổi mới lại làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến cấu trúc của website của bạn

Một cách khôn ngoan để thiết kế lại một trang web là hiểu được hành vi của người dùng trên trang web của bạn và sau đó tạo ra các trang web đúng theo sở thích của họ

Hình ảnh phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như nhanh chóng bắt được những người sử dụng trang web và gửi một thông điệp kinh doanh cho họ.