Cách kiểm soát tốt nhất dòng tiền mặt của bạn

Lý do bạn đã bắt đầu kinh doanh trực tuyến mục đích là để kiếm tiền. Có rất nhiều khía cạnh để điều hành một doanh nghiệp trực tuyến nhằm tạo ra lợi nhuận tốt nhất.

Dòng tiền mặt là một con đường hai chiều. Thuật ngữ này đề cập đến sự lưu thông của các khoản tiền mà không chỉ đòi hỏi để phát triển kinh doanh mà còn để duy trì công việc kinh doanh hiện tại.

Dòng tiền mặt ổn định đóng vai trò rất quan trọng. Photo by internet.

 

Bạn có thu nhập nhưng bạn cũng phải dự trù cho chi phí trong kinh doanh. Bạn cần phải cân bằng được chúng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hãy nhớ rằng một công ty lớn như FORD đã bán hai thương hiệu nổi tiếng nhất là Land Rover và Jaguar để giúp họ vượt qua các vấn đề về dòng tiền mặt.

Hãy nhớ dòng tiền không phải là lợi nhuận. Lợi nhuận là những gì còn sót lại, sau một khoảng nhất định khấu trừ cho các khoản chi, từ việc điều hành doanh nghiệp của bạn. Dòng tiền được là tiền trong kinh doanh.

Nhận thanh toán của bạn thật nhanh! Giải pháp tốt nhất là mô hình tiền mặt và đó là số tiền mà khách hàng của bạn phải trả và sau đó bạn cung cấp hàng cho họ, nếu chậm bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong vấn đề dòng tiền. Nhưng điều này chỉ hoạt động trong một số loại hình kinh doanh và thậm chí trong đó khách hàng thường xuyên sẽ bắt đầu yêu cầu thanh toán qua tín dụng. Theo dõi cẩn thận các khoản thanh toán của bạn và tích cực theo dõi các khoản thanh toán quá hạn. Khách hàng của bạn sẽ là người trả tiền cho bạn chứ không phải là ngân hàng!

Hãy có một kế hoạch kinh doanh và ngân sách thực tế. Làm thế nào để mong đợi công việc kinh doanh của bạn phát triển trong năm tới? Bạn mong đợi doanh thu của mình tăng lên bao nhiêu? Cân bằng khoản thu nhập dự kiến ​​này với chi phí tăng lên bao nhiêu? Bao gồm mọi thứ từ việc thanh toán cho nhà cung cấp, tiền điện, hóa đơn Internet gia tăng do kinh doanh đang phát triển. Nếu không, bạn sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng và bạn cần phải tăng thu nhập hoặc giảm chi phí.

Doanh nghiệp của bạn sẽ có lợi bán hàng cao và thấp tùy theo mùa. Nếu có, hãy đảm bảo dòng tiền mặt của bạn trong mùa cao điểm có đủ để trang trải cho những lúc có doanh thu thấp. Giảm 25% doanh thu không có nghĩa là giảm 25% chi phí.

Bạn cần phải thu nhập lại tất cả các khoản phải thu của bạn càng sớm càng tốt. Nhưng bạn cần trì hoãn trả hóa đơn để tạo ra sự thoải mái tốt nhất. Không có nghĩa là trì hoãn thanh toán hay nơ tín dụng xấu, nhưng nếu bạn có hóa đơn phải thanh toán trong 7 ngày, chỉ cần phải thanh toán vào ngày thứ 6. Khi doanh nghiệp của bạn được thành lập, hãy giữ thật kỹ mối quan hệ với nhà cung cấp của bạn và cả khách hàng của bạn vì họ có thể được xem là "đối tác chiến lược" của chúng ta - hãy thương lượng để có những điều khoản thanh toán tốt nhất có thể dành cho doanh nghiệp của chúng ta.

Một khi doanh nghiệp của bạn đã ổn định và khi đó bạn cũng đã chắc chắn về dòng tiền mặt, bạn sẽ làm gì với lợi nhuận đó? Giống như tôi đã nói nó thật sự chưa tạo ra sự an toàn tuyệt đối trong kinh doanh. Ban đầu bạn có thể giữ nó trong két sắt hoặc trong ngân hàng. Tiền có thể an toàn, nhưng nó nằm im không thể tạo ra thêm lợi nhuận. Khi bạn chắc chắn về dòng lợi nhuận tiền mặt, hãy tìm kiếm các khoản đầu tư ngắn hạn an toàn cho khoản lợi nhuận của bạn, nơi bạn có thể nhanh chóng sinh lãi từ số tiền mà bạn đầu tư.