15 biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử

Một số công ty trên thế giới đã chi hàng triệu đô la cho việc xây dựng thương hiệu của họ vào việc thuê các công ty thiết kế logo chuyên nghiệp để tạo ra hoặc sửa chữa lại logo của công ty họ. Chi phí đáng kinh ngạc này sẽ như thế nào khi bạn nhìn vào quá trình xây dựng thương hiệu mà họ đã làm.

Bài viết hôm nay của chúng tôi có một số biểu trưng nổi tiếng và đắt nhất trong lịch sử thiết kế đồ họa và các giá trị kèm theo của nó.

 

Logo của Symantec: 1.280.000.000 đô la

Biểu trưng BP: $ 211,000,000

 

 

Logo BP: 211,000,000 đô la

 

 

Logo Accenture: 100,000,000 đô la

 

 

Logo Posten Norge: 55,000,000 đô la

 

 

Logo New Zealand Banking Group: 15,000,000 đô la

 

 

BBC logo: $1,800,000

 

 

Logo Pepsi: 1,000,000 đô la

 

 

Logo London 2012 Olympics: 625,000 đô la

 

 

Logo City of Melbourne: 625,000 đô la

 

 

Logo Belfast City: 280,000 đô la

 

 

 

Logo Lothian and Borders Police: 189,000 đô la

 

 

Logo Burnley: 172,700 đô la

 

 

 

 

Logo NeXT: 100,000 đô la

 

 

Logo Glasgow 2014 Games: 95,000 đô la

 

 

Logo Enron: 33,000 đô la